Blog

  • Dobra Nowina

    22 kwietnia 2021 09:52

    "...w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszcenia grzechów." Łk 24.47

    To jest dobra nowina - wszystkie grzechy są odpuszczone! Człowiek nie musi już w poczuciu odrzucenia przekonywać Boga, że zasługuje na Niebo. Już wie, że to nie pielgrzymki do miejsc świętych, ascetyczny styl życia itp. dają zbawienie i uświęcają go. Zbawienie to dzieło Chrystusa. Człowiek może je jedynie z pokorą przyjąć. Nic, co człowiek byłby w stanie zrobić nie mogłoby wyjednać mu zbawienia. Obciążenie grzechem zrywa kontakt z Bogiem. I to sam Bóg musiał naprawić tę zerwaną przez grzech relację. 

    Autor: Edyta