Blog

  • Nadzieja

    28 kwietnia 2021 09:59

    "...połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa." IP 1.13

    Przyjście Jezusa na świat, Jego śmierć i zmartwychwstanie to nasz ratunek, nasza pomoc, wszystko mamy w tej łasce. Jest to w pełni niezasłużone dlatego nie wolno myśleć, że Bóg może odrzucić kogokolwiek, kto do Niego przychodzi. 

    Autor: Edyta