Blog

  • Święty

    28 kwietnia 2021 10:05

    " Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty." 1P 1.16

    Święty Bóg - nieskalany, człowiek - ciągle popełnia grzechy. Jakże może on być świętym? A jednak takim widzi go Bóg. Jesteśmy święci, gdy przykrywa nas krew Chrystusa. Bóg patrząc wtedy na nas widzi nas oczyszczonych krwią swego Syna i nazywa świętymi. To, co musimy zatem robić, to trwać w Chrystusie, upodabniać się do Niego, żyć Jego słowem. To jest świętość.

    Autor: Edyta