Blog

  • Zmartwychwstanie

    17 kwietnia 2021 08:40

    "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych." Łk 24.5-6

    Chrystus żyje! Pokonał śmierć, pokonał grzech. I nie dlatego, że go zniewalały, ale dlatego że nam uniemożliwiały bycie z Bogiem.  Grzech blokuje człowiekowi dostęp do Boga. I choćby nie wiem jak mocno się starał, to nie może stanąć przed obliczem Pana. Za każdy grzech bowiem jest śmierć, każdy grzech jest obrzydiwością dla Boga, nikt grzeszny nie ostoi się przed Jego obliczem. Biblia mówi, że nie ma człowieka bez grzechu. Dlatego każdy zasługuje na śmierć i to śmierć wieczną. Chrystus swoim zmartwychwstaniem rozwiązał ludzki dylemat - co zrobić, żeby podobać się Bogu i zasłużyć na Jego łaskawość. Chrystus sprawił, że Bóg patrząc na człowieka stojącego przed Nim widzi go przykrytego krwią Swego syna, o ile człowiek ten przyjął Jego ofiarę. Tylko krew Jezusa Chrystusa może nas zbawić. Gdyby nie śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nie moglibyśmy mieć pewności zbawienia.

    Autor: Edyta